Az IDT célja

 • Olyan diákmozgalom létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat.
 • Tevékenyen részt vesznek kreatív ötleteik megvalósításában, fejlesztve ezáltal személyiségüket.
 • Olyan iskolát szeretnénk, ahol az együttműködés, és az összetartozás a domináns, ahová tanár, diák is jókedvvel lép be, örömmel és szívesen dolgozik együtt, ahol a szeretetteljes bánásmód, a türelem, az egymással szembeni megértés, a tolerancia a jellemző.

Az IDT feladatai

 • A Diákönkormányzat rendezvényeinek megszervezése, irányítása (DÖNCI)
 • A diákok érdekérvényesítési és jogorvoslati ügyeinek továbbvitele
 • Az osztályközösségek, az „iskolaközösség” kialakítása, formálása

Az IDT jogi szempontból

Az iskolánkban a diákok érdekképviseleti és érdekérvényesítési jogát a Diákönkormányzat intézménye biztosítja. Ennek működése elsősorban az IDT (Iskolai Diák Tanács) formájában valósul meg, így a két fogalom ugyanazt a csoportot takarja.

Az IDT és a Diákönkormányzat létét, működését és kötelezettségiet elsősorban a házirend 1.3 és 1.4 pontja tartalmazza, de az SzMSz is tartalmaz néhány utalást.

Az IDT jogai

 • Az IDT működésének a feltételeit az iskola biztosítja. Ez jelenti a szükséges termet és az anyagi támogatást.
 • Az IDT számára biztosított egy, az IDT munkáját segítő tanár (2019/20: Fekete Bálint Tanár Úr)
 • Az IDT bekapcsolódhat a könyvtár működésének megszervezésébe:
  • Javaslatot tehet a könyvtári állományra,
  • és a könyvtár nyitvatartására
 • SzMSz- és házirendmódosítást az IDT kezdeményezhet és SzMSz- illetve házirendmódosítás csak az IDT jóváhagyásával történhet

Az IDT kötelezettségei

 • Az IDT-nek van vezetője (2019/20: Tóth Júlia (11.a), elnök)
 • Az IDT évente kétszer beszámolót tart működéséről és egyszer konzultál az igazgatóval
 • Az IDT saját SzMSz-szel rendelkezik
 • Az IDT-nek van éves munkaterve
 • Az IDT évente egyszer összehívja a diákközgyűlést és a gyűlésen jegyzőkönyvet vezet